Februari is een drukke maand geweest en heeft RailApp qua webapplicatie meerdere updates gehad. Wij hebben veel nieuwe functionaliteiten toegevoegd die de gebruiksvriendelijkheid van RailApp verbeteren. Zie onder voor de belangrijkste aanpassingen. Voor meer uitleg of vragen, neem dan gerust contact met ons op telefonisch of per e-mail info@railapp.nl.

Railtech 2019 26-28 Maart

Na een eerdere aanwezigheid op de Railtech in 2017 en de Innotrans in Berlijn afgelopen september was de keuze snel gemaakt om ook weer aanwezig te zijn bij Railtech Europe 2019. Hopelijk zien we je daar! Voor een vraag, feedback, een demo of gewoon een kop koffie. We hebben er zin in !

Bulk aanpassen van diensttijden

Tot voor kort was het al mogelijk om een grote groep diensten aan te passen qua begin en/of eindtijden. Dit kon dan met halve of hele uren. Vanaf nu hebben wij het zo ingesteld dat je één of meer diensten ook in 1 keer langer of korter kan maken op de minuut. Dit betekent dat je zelf precies aan kan geven hoe veel eerder of later een dienst moet beginnen/eindigen. Zo kun je dus ook groepen diensten van de vroeg naar de laat verschuiven met een paar klikken.

Aanpassing Bulkopties

Omdat wij continue kijken naar gemak en snelheid voor onze gebruikers hebben wij het menu, wanneer je één of meerdere diensten hebt geselecteerd, aangepast. Voor nu hebben wij Accorderen hieraan toegevoegd waardoor het mogelijk is om meerdere diensten tegelijk te accorderen indien gewenst. De status van de dienst zal dan van Finished naar Completed gaan en is klaar voor facturatie.

Meerdere diensten in 1 keer aan een persoon koppelen

Wanneer je een persoon aan een dienst wilde koppelen deed men dat door de dienst te bewerken of een medewerker te selecteren via het menu bij de dienst. Dankzij feedback van onze gebruikers hebben wij nu de mogelijkheid gemaakt om een selectie van één of meerdere diensten te koppelen aan één medewerker. Klik bovenaan de pagina op Selecteer, kies hierna de gewenste diensten waaraan de medewerker gekoppeld moet worden. Dit kunnen eigen diensten zijn maar ook aanvragen van andere bedrijven. Wanneer de selectie is gemaakt kun je via het ‘Acties’ menu door op Select/edit mdw te klikken de medewerker kiezen uit een drop down menu. Mochten er certificaten ontbreken of niet meer geldig zijn dan worden deze per dag getoond in het bekende ‘non match’ scherm.

Meerdere diensten snel weer openzetten voor je leverancier

Het komt wel eens voor dat de leverancier een persoon aan de uitgevraagde dienst heeft gekoppeld maar door omstandigheden kan deze persoon de dienst(en) niet meer doen. Voorafgaand aan de update moest de klant in dit geval per dienst, via bewerken, klikken op re-open zodat er een andere medewerker ingepland kon worden. Nu is het zo ingesteld dat dit ook via het ‘Acties’ menu voortaan gemakkelijk en snel kan worden aangepast. Klik hiervoor bovenaan de pagina op selecteer, kies de juiste dienst(en) en open het acties menu. Wanneer je hier op heropenen klikt, krijg je een bevestigingsvraag en daarna worden de diensten weer terug naar boven gezet. De leverancier(s) kan dan opnieuw een (andere) medewerker op de dienst(en) inplannen.

Overlappende diensten

In sommige gevallen worden er diensten aangemaakt die bijvoorbeeld vallen onder ‘storingsdienst’, ‘aanwezigheidsdienst’ of ‘bereikbaarheidsdienst’. Als een medewerker dan toch op hetzelfde moment ook een andere dienst moet doen is dit vaak niet makkelijk in te plannen. Vanaf deze update is het mogelijk om naast de eerder genoemde diensten tegelijkertijd ook andere diensten uit te oefenen. Dit scheelt een hoop puzzelwerk en zo is het makkelijk om medewerkers in te plannen die ook op dat moment een ‘storingsdienst’, ‘aanwezigheidsdienst’ of ‘bereikbaarheidsdienst’ hebben.

Overige aanpassingen en verbeteringen:

  • Standaard dienstlengte is nu per klant in te stellen. Standaard staat deze op 8 uur. Mocht je de diensten liever standaard naar 9 uur of 8,5 uur willen hebben zonder elke dienst een uurtje erbij te tikken dan kun je dit aan ons doorgeven en dan passen wij dit direct aan.
  • Ook is er nu de mogelijkheid om aan te geven bij de planning al of een dienst wel of geen pauze moet hebben en zo ja, of de pauze dan 30 min of 60 min zal zijn. Dit is instelbaar per klant per functie dus geef dat dan even door als je dit zou willen gebruiken.
  • Nieuwe Verlof type “Tijd voor Tijd” toegevoegd als keuze.
  • Nieuwe kleuren toegevoegd om dienstkaartjes naar eigen voorkeuren in te kleuren.
  • Het scherm met de beschikbaarheid van externe medewerkers blijft zichtbaar als er in het planningsoverzicht gezocht wordt op een trefwoord.
  • Sneller baanvakken toevoegen bij diensten. Aanklikken betekent nu dat het baanvak of route gelijk geselecteerd en toegevoegd is aan de dienst.
  • Wanneer je in het linker menu op inhuur klikt krijg je een overzicht van alle werknemers die op jouw inhuurlijst staan en bij wie ze vandaan komen. Rechtsboven hebben wij nu een knop toegevoegd waardoor je met een druk op de knop een complete csv/excel uitdraai kan maken van de medewerkers en hun certificaten die van belang zijn voor jouw functies en eventuele materieeltypes. Welke certificaten er zijn, de status, hoe lang deze nog geldig is en zelfs wie deze heeft toegevoegd en op welke datum. Uiteraard is dit alleen zichtbaar voor die gebruikers die deze rechten hebben gekregen.
  • Ditzelfde geldt voor verhuur. Hier kan je als extra ook nog eens selecteren aan wie je de mensen verhuurt en op basis van de klant worden de certificaten getoond die van belang zijn voor de functies en materieeltypes van de inhurende partij.
  • Overige kleine aanpassingen en verbeteringen.

Voor vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op.

Het RailApp team

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *